LOGOWEB

Bemutatkozás

Az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesületet (továbbiakban IVE) Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ tanárai hozták létre 2009. évben. Az IVE fő céljai a fiatalok vállalkozási tevékenységének ösztönzése, támogatása, a vállalkozói kultúra elterjesztése, színvonalának emelése, fókuszban a vállalkozóvá válás elősegítésével.

Erősségeink: a széles körű szakember hálózat, szakírói, szakoktatói bázis a vállalkozási szakterületein, különösen a pénzügyi, költségvetési, üzleti tervezés, gazdálkodás, marketing, piacra vezetés, kompetencia -mérési, -fejlesztési, mentorálási területeken.

Ma már nem csak a Corvinuson tanító tanárok, hanem más egyetemeken, vállalkozásokban, menedzselésben, projektvezetésben több évtizedes tapasztalattal bíró mérnök- és közgazdász- tanárok, volt vállalati vezetők, ma is aktív vállalkozók, és többek között munkapszichológus tagjai is vannak az IVE-nek. Az IVE működésének a vállalkozóvá váló fiatalok szakmai-, mentorálási-, képzési-, támogatásán túl az adott nagyobb lendületet, hogy létrehozzunk egy interdiszciplináris, több tudományág összefogásán alapuló fórumot, ami felszínre hozza a vállalkozási ötleteket és a különböző szakterületek együttműködésével sikeres gyakorlattá formálja azokat. Így a műszaki tudásokban jártas fiatalok és a társadalmi ismeretekben jártas fiatalok egymást segítve, generálva új szinergiákat visznek a vállalkozásokba.

Ennek a gondolatmenetnek nyomán hoztuk létre, és működtetjük az Inter-universitas jellegű Spin-off Klub-ot(bővebben lásd. facebook Spin-off Klub), ahol nem egy-egy szakiskola, egyetem, hanem a különböző szakiskolák növendékei (és volt növendékei) találkozhatnak. A Klub tagsága nem kötődik csak nappali oktatásban résztvevőkhöz, nem kell tagságit, belépőt váltani, a Klub ingyenes és nyitott. A Klub látogatottság változó, a követők, kapcsolatot tartók tábora meghaladja az ezer főt, az egyes foglalkozásokon 30 – 60 fő vesz részt, évi 10 – 15 eseménnyel, mint egy 1500 fővel közvetlen személyes kapcsolatba kerülünk.  Miközben egyrészről a vállalkozási alapismeretekre tanítunk, készségfejlesztő gyakorlatokat végeztetünk, másrészről már sikeres vállalkozókkal ismerkedhetnekmeg a tagok meg személyesen, közvetlenül vehetik át azok tapasztalatait., a klubtagság releváns élményként éli meg ezeket a találkozókat.

A Klub az utóbbi években Újbuda Önkormányzata támogatásával biztosított Budapest XI. kerület Gellért tér 3. sz. alatt működik, közösen bérelve, és együttműködve a BME DEMOLA vállalkozói körrel, ahol több, általunk mentorált, kezdő vállalkozói csapat kap ideiglenes elhelyezést. 

Újabban együttműködünk a Startup Maffiával, rendeztünk már online eseményeket.

A legjobban felkészült, felkészített fiatalokat, a legígéretesebb saját ötleteikkel bíró fiatalokat, rendszeresen összehozzuk finanszírozási forrást biztosítani tudó személyekkel és szervezetekkel. Ezeket nevezzük mi az „ötletek és tőkék találkozóinak”, ahol a fiatalok kellően előkészített üzleti tervekkel prezentálják elképzeléseiket és a finanszírozók válogathatnak a támogatási célpontok között.

A több mint tíz éves működésünk alatt több mint száz vállalkozás létrejöttét segítettük életre, mentoráltuk, és támogattuk.

Az IVE-nek nincs alkalmazotti apparátusa, (munkaügyi létszáma nulla), a tagok önkéntes munkája és önkéntes segítők adják az IVE kapacitását, teljesítményét. Az IVE-nek jelenleg 21 fő tagja van, azonban munkájában részt vesznek alkalmi segítő tanárok és diákok (évről-évre mint egy 15 – 20 aktivistával számolunk). Azon felül projektjeinkhez a széleskörű szakmai hálózat alapján vesszük igénybe az éppen szükséges szakembereket.

Az IVE fő profiljai a képzés, készségek-, kompetencia- fejlesztés, üzleti terv versenyek, vállalkozások létrehozásának támogatása és működő vállalkozások mentorálása, szakmai (elsősorban tanácsadói) segítése, tananyagok, esettanulmányok készítése, fejlesztése.

Az IVE ismeretterjesztő tevékenységével elősegíti, hogy a fiatalok (ötletgazdák) megfelelő ismeretek birtokában készítsenek üzleti terveket, felkészülten kezdjenek vállalkozásba, illetve folytassák azt, vegyék át sikeres vállalkozók tapasztalatait, módszereit.

 

Az IVE a fiatalok vállalkozóvá válása érdekében módszertanokat kidolgoz és fejleszt, üzleti szempontrendszereket állít fel. Az IVE ötletek, tervek, és a vállalkozni vágyók piaci-gazdálkodási és humán erőforrások értékelésével foglalkozik, fiatalokat képez és vállalkozásokat generál, pályázatokat értékel és működő vállalkozásokat mentorál. Ennek alapján nyertünk el pályázatokat önállóan és különböző konzorciumi csapatokkal, így például évek óta szervezzük a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával az Újbudai Hallgatói Startup Üzleti Ötletek versenyét, és a Nemzetközi Duna Kupát több külföldi, Duna menti egyetem hallgatóságának a bevonásával, mentoráljuk a nyertes, megalakuló vállalkozásokat. Ezen felül részt veszünk már a második GINOP programban, a GINOP 5.1.9-17-2017 Fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatási programja végrehajtásában, valamint a NPT-PKTF Nemzeti Tehetség Programban, továbbá a NEA Új Nemzedék programban.

 

Az IVE szerény költségvetése (10 – 35 millió Ft/év) nem fejezi ki annak teljesítményét, annál is inkább, mert a válságos időkben nagy tapasztalatot szereztünk kihasználatlan (épület, eszköz) kapacitások, önkéntes felajánlások felhasználásában, mind az eszközök, mind a humán erőforrások területén.

Létrehoztuk és működtetjük a vállalkozás témakörben oktató tanárok nemzetközi egyesületét az ERENETszervezetet, jelenleg 9 ország közel száz tanár taggal, online szakmai folyóirattal, nemzetközi konferenciákon való részvétellel.

Önálló részlegként működtetjük az AGRIBUSINESS vállalkozói szakcsoportot, amit agrár szakos egyetemi hallgatók szerveznek.

Az évek során együttműködési megállapodásokat kötöttünk televízió műsorokkal (korábban DUNA Televízió, jelenleg a TV2 Ötletgazda műsorát támogatjuk fiatal vállalkozók bemutatásával), egyetemekkel (Corvinus, Óbudai Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, ELTE, BME), alapítványokkal (Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Dizájn Center) és más egyesületekkel, eseményekkel (Magyar Ifjúsági Egyesület, SZIGET fesztivál, Startupok Éjszakája, ELTE Innovációs Napok, KKVHÁZ Zrt.), pénzintézetekkel (OTP, CITI Bank, Kereskedelmi és Hitelbank, Hiventures Zrt.), konzorciumi együttműködésben vagyunk a Széchenyi Program Irodával.

 

Budapest, 2021. március

 

                                                                                          Moll János, elnök