LOGOWEB

Adatlap

 

Támogatást igénylő teljes neve

Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület

Támogatást igénylő teljes neve angolul

Hungarian Youth Enterprise Support Society

Támogatást igénylő rövidített neve magyarul/angolul

IVE

YESS

Gazdálkodási formakód

Egyesület, közhasznú egyesület

Adószám

18267031-1-43

Statisztikai száma

18267031-8559-529-01

Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel száma

2480/2009

Alapítás időpontja

2009. 08. 06.

Főtevékenység TEÁOR száma

8559 oktatás

ÁFA levonási jog:

C – A támogatást igénylő alanyi ÁFA mentes, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban

felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

(Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági

szempontból:

III. Civil szervezet

Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő (igen/nem)

Igen

Elszámolás módja:

Többszöri

Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

Helység

Budapest

Irányítószám

1093

Közterület/házszám

Fővám tér 8.

Támogatást igénylő postacíme

Helység

Budapest

Irányítószám

1093

Közterület/házszám

Fővám tér 8.

Postafiók irányítószám

Honlap

www.vallalkozaselenkites.hu

facebook Spinoff Klub

Képviselő adatai

Név

Moll János

Beosztás

elnök

Telefon/fax

Mobil

0036306265686

Email

sollingj@gmail.com

 

Az Egyesületnek más vállalkozásai nincsenek.

 

Gazdálkodási adatok (nincs gazdálkodási árbevétel)

 

2016

2017

2018

Összes bevétel (e. Ft)

     15 746

    20 919

    20 810

Adózás előtti eredmény (e. Ft)

       110

      5 716

          0

Saját tőke (e. Ft)

       508

6 224

    -3 183

Mérlegfőösszeg (e. Ft)

       754

      9 166

    28 139

Tárgyévi eredmény (e. Ft)

       110

      5 716

          0

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) – az előző 12 havi KSH

0

0

0

 

 

 

2019

2020

2021

Összes bevétel (e. Ft)

     40406

33665   

    38120

Adózás előtti eredmény (e. Ft)

      1346

     1337

          -42

Saját tőke (e. Ft)

       -1836

-500

    -542

Mérlegfőösszeg (e. Ft)

      25074

      5828

   14293

Tárgyévi eredmény (e. Ft)

       1346

     1337

          -42

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) – az előző 12 havi KSH

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számlavezető Bank

ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi

Belföldi bankszámlaszám:

11600006-00000000-38125306